dimecres, 30 de maig del 2018

REUNIÓ AMB PODEM


D'esqueere a dreta: Marc Cabanilles (AVALL), Antonio Estañ, Llum Quiñonero, Raquel Ortiz (València Laica)

Trobada d'AVALL i València Laica amb LLum Quiñonero, diputada autonòmica i Antonio Estañ , secretari general de Podem de la Comunitat Valenciana.
Per la nostra banda els hem transmès la nostra preocupació per la falta de visibilitat del finançament públic de l'església catòlica ja que hi ha moltes ocasions en què l'assumpte dels 11.300 milions hauria d'aparèixer: Al parlar de pressupostos, de pensions, de dependents, de memòria històrica. No hi ha diners per a quasi res però l'església si que ho rep sense haver de demanar-ho.
Els recordàrem que en el tema de les caselles de l'IRPF, recomanem no marcar cap (ni la de l'església, ni la de finalitats socials).
Parlàrem sobre les mesures de separació entre el públic i el privat en tots els nivells (municipal, autonòmic, estatal).
Van eixir a relluir els acords amb la Santa Seu, l'ensenyament de la religió que deuria quedar fora de les escoles.
Tots aquests temes han d'entrar en els debats dels partits per a anar pressionant i que la societat es vaja posicionant cap a l'Estat laic.
Tots dos polítics van reconèixer el poc que s'ha fet en aquest àmbit i ja estem en l'etapa final de la legislatura.
Confiem que el seu partit intente fer del laïcisme un punt de debat i de visibilització.

REUNIÓN CON PODEMOS

De izquierda a derecha: Marc Cabanilles (AVALL), Antonio Estañ, Llum Quiñonero, Raquel Ortiz (Valencia Laica)

Encuentro de AVALL y Valencia Laica con LLum Quiñonero, diputada autonómica y Antonio Estañ , secretario general de Podemos de la Comunitat Valenciana.
Por nuestra parte les hemos transmitido nuestra preocupación por la falta de visibilidad de la financiación pública de la iglesia católica ya que hay muchas ocasiones en que el asunto de los 11.300 millones debería aparecer: Al hablar de presupuestos, de pensiones, de dependientes, de memoria histórica. No hay dinero para casi nada pero la iglesia si que lo recibe sin tener que pedirlo.
Les recordamos que en el tema de las casillas del IRPF, recomendamos no marcar ninguna (ni la de la iglesia, ni la de fines sociales).
Hablamos sobre las medidas de separación entre lo público y lo privado en todos los niveles (municipal, autonómico, estatal).
Salieron a relucir los acuerdos con la Santa Sede, la enseñanza de la religión que debería quedar fuera de la escuela .
Todos estos temas tienen que entrar en los debates de los partidos políticos, para ir presionando y que la sociedad se vaya posicionando hacia el Estado laico.
Ambos políticos reconocieron lo poco que se ha hecho en este ámbito y ya estamos en la etapa final de la legislatura.
Confiemos en que su partido intente hacer del laicismo un punto de debate y de visibilización.

dimarts, 22 de maig del 2018

TROBADA DE L'ORXA


Hem celebrat a l'Orxa, xicotet municipi d'Alacant, la I Trobada d'Heterodoxos, Heretges i Marginats a l'empara del MUSEO DE LA RAZÓN, dotat amb més de 2.500 obres originals, que representen a una part de les dones i homes (anarquistes, heretges, maçons, naturistes, lliurepensadors),que en la història de nostra era van mostrar pensaments i comportaments diferents i enfrontats a idees i formes de vida considerades com a inamovibles.

En aquesta trobada, juntament amb AVALL ha participat València Laica, la Lògia Masònica Blasco Ibáñez, Cullera Laica, Naturistes d'Alcoi, CNT d'Alcoi, així com diverses persones no associades.
En un ambient de camaradería i envoltats de natura, es va debatre sobre assumptes relacionats amb el feminisme, el lliurepensament, l'individualisme i l'apatia social.Es va presentar el llibre "Espiritistes i lliurepensadores" de la historiadora DOLORS MARÍN, arribada des de Mallorca per a l'esdeveniment. El llibre aporta abundant i precisa informació sobre dones pioneres en la defensa del lliurepensament i de la lluita de les dones contra el conservadorisme social. Així mateix,  continuàrem amb l'activitat d'intercanvi de llibres. No es compren ni es venen. Es deixa un llibre, i se n'agafa un altre.

Pròxima trobada programada per a octubre.dimarts, 15 de maig del 2018

PALESTINA, TIERRA DESGARRADA


Som ate@s, però no neutrals ni indiferents, i si d'alguna cosa sabemos els/les ate@s, és d'injustícies, algunes de les quals, com el que passa en Palestina, toquen el més íntim de la consciència humana
==========
Somos ate@s, pero no neutrales ni indiferentes, y si de algo sabemos los/las ate@s, es de injusticias, algunas de las cuales, como lo que pasa en Palestina, tocan lo más íntimo de la conciencia humana

dilluns, 7 de maig del 2018

AVALL Y CULLERA LAICA EN "DIARIO.ES"


El Arzobispo Simón López creó en 1824 la Junta de Fe, que sustituía a la Inquisición y que ejecutó en la horca, en Valencia, al librepensador Ruzafa Cayetano Ripoll, considerada la última víctima mortal de esta institución eclesiástica.

La Región de Murcia tiene cuentas pendientes con la memoria histórica. Recientemente, se quitaba en Cartagena el nombre del general franquista López Pinto de una de sus plazas. Asimismo, en el municipio murciano, la oposición conseguía retirar la Medalla de Oro de la ciudad concedida al dictador Franco en 1946, con la abstención del Gobierno local del PP.
Pese a ello, aún quedan varios reductos, como el de San Javier, que rememoran y homenajean a oscuros personajes del franquismo, o incluso anteriores a la dictadura. Un ejemplo es la calle murciana que tiene por nombre Arzobispo Simón López (1744-1831), el último inquisidor de la historia.
Anteriormente, esta calle se denominaba Bodegones. Tal y como describe una placa instalada, el origen del antiguo nombre se debe a que en ella existían varios establecimientos de comidas muy populares, y era el pueblo quien nombraba las calles muchas veces en base a los gremios que se establecían en ellas, como Jabonerías, Trapería o Platería.
En 1914, por empeño del párroco de Santa Catalina, se le cambió el nombre tradicional por el de Arzobispo Simón López, generando cierta polémica.
El grupo municipal Cambiemos Murcia ha pedido al Ayuntamiento que esta calle recupere lo antes posible su histórica denominación. De hecho, la asociación Cullera Laica denunció en 2016 esta situación, considerando "impropio de un municipio comprometido con los valores éticos" el homenaje a personajes como el referido arzobispo. Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Murcia, Cullera Laica presentó en noviembre de 2017 una queja al Defensor del Pueblo que fue admitida a trámite.
Desde Cambiemos Murcia se le ha pedido al Consistorio explicaciones por esta inacción, y exige que de respuesta al escrito de la asociación y abra el trámite para el cambio de nombre de la calle, ya que la petición "está más que justificada".

El último inquisidor

Nacido en 1744 en Nerpio (Albacete), el Arzobispo Simón López, se reveló antiliberal y cerril en la defensa de los derechos de la Iglesia. Se negó a acatar la Constitución de 1812, y rechazó el decreto del 12 de abril de 1820 que mandaba explicar la Constitución en las iglesias, siendo desterrado de la península, y volviendo unos años más tarde.
Reprimió con mano de hierro los excesos y contestaciones y cualquier brote de heterodoxia que pudiera haber. En 1824 creó la Junta de Fe, que sustituía a la extinguida Inquisición y que ejecutó en la horca bajo su presidencia, en Valencia, al librepensador de Ruzafa Cayetano Ripoll, considerada última víctima mortal de esta institución eclesiástica, por no quitarse el sombrero ante el Viático.
La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ATEOS Y LIBREPENSADORES (AVALL) editó un VIDEO-DOCUMENTAL que narra las relación de Cayetano Ripoll con la iglesia valenciana, que terminaría por ejecutarlo bajo el mandato del Arzobispo Simón López.

dimecres, 2 de maig del 2018

DRETS DE LES DONES: VIOLACIÓ O ABÚS


Article d'AMPARO ARIÑO
Dona
Doctora en Filosofia
Vicepresidenta d'AVALL


La sentència a “La Manada" que es va fer pública el passat 26 d'abril, ha suscitat la reacció en contra de gran part de la ciutadania. Aquesta sentència serà recorreguda per ambdues parts: acusació i defensa, i és possible que en ella s'acabe reconeixent que en els fets jutjats va haver-hi violacions i no solament (“solament” ?) abusos.

Perquè no torne a donar-se un fet tan vergonyós com el d'aquesta sentència, i diria més, perquè no es parle d'abusos sexuals com alguna cosa diguem “menor”, és necessari que concórreguen diverses circumstàncies que no es donen en aquests moments.

La més important, la bàsica, és la implicació transversal, és a dir la implicació de tota la societat en la defensa dels drets de les dones, de la seua dignitat com a éssers humans, del respecte que mereixen en igualtat al que tenen els homes en iguals circumstàncies.

Per descomptat, és necessari que es revise la situació de la Magistratura i l'accés a la mateixa. Com és necessària una autocrítica dels professionals de la medicina en els seus plantejaments sobre el cos de la dona. Per açò és imprescindible una formació generalitzada de la perspectiva de gènere per a totes les professions i de manera molt especial per a l'exercici de la medicina i tot allò relacionat amb la jurisprudència.
I és que, com bé assenyala Michel Onfray en el seu ”Tratado de Ateología”, en el Dret i en la Medicina és on d'una manera més greu es plasmen els prejudicis d'arrel religiosa sobre la corporeitat humana en general i sobre la condició de la dona en particular. Prejudicis que s'integren en una cosmovisió o visió del món que rebem i acceptem acríticament com a vertadera.

Però aquesta revisió crítica dels prejudicis rebuts no serà possible ací i ara, (i em referisc a l'estat espanyol en l'actualitat) mentre no hi haja una separació efectiva entre Església i Estat de manera que el nacional- catolicisme patriarcal (valga la redundància) deixe d'influir en l'educació i formació de xiquets i joves. No oblidem que en una de les arrels del Patriarcat estan les religions monoteistes, les anomenades religions “del llibre”: judaisme, cristianisme i islamisme. Totes coincideixen a considerar a la dona com a inferior a l'home, al que deu submissió. I a l'home com l'únic subjecte que posseeix i pot posseir l'autoritat i el dret.

No obstant açò, i desgraciadament, el patriarcat i la visió del món que aquest manté i imposa, va fins i tot més enllà de les creences religioses en les quals clarament es recolza i a les quals utilitza per a mantenir-se. Per açò, no serà veritablement superat mentre els homes no reconeguen la il·legitimitat dels privilegis dels quals han gaudit des de fa mil·lennis, i entenguen que aquests privilegis estan ancestralment basats en el fet de tenir major força física que les dones.

DERECHOS DE LAS MUJERES: VIOLACIÓN O ABUSO

Artículo de AMPARO ARIÑO
Mujer
Doctora en Filosofía
Vicepresidenta de AVALL

La sentencia a “La Manada” que se hizo pública el pasado 26 de Abril, ha suscitado la reacción en contra de gran parte de la ciudadanía. Esta sentencia será recurrida por ambas partes: acusación y defensa, y es posible que en ella se acabe reconociendo que en los hechos juzgados hubo violaciones y no sólo (“solo” ?) abusos.

Para que no vuelva a darse un hecho tan vergonzoso como el de esta sentencia, y diría más, para que no se hable de abusos sexuales como algo digamos “menor”, es necesario que concurran varias circunstancias que no se dan en estos momentos.

La más importante, la básica, es la implicación transversal, es decir  la implicación de toda la sociedad en la defensa  de los derechos de las mujeres, de su dignidad como seres humanos, del respeto que merecen en igualdad al que tienen los varones en iguales circunstancias.

Desde luego, es necesario que se revise la situación de la Magistratura y el acceso a la misma. Como es necesaria una autocrítica de los profesionales de la medicina en sus planteamientos sobre el cuerpo de la mujer Por eso es imprescindible una formación generalizada de la perspectiva de género para todas las profesiones y de modo muy especial para el ejercicio de la  medicina y  todo lo relacionado con la jurisprudencia. Y es que, como bien señala Michel Onfray en su ”Tratado de Ateología”, en el Derecho y en la Medicina es donde de un modo más grave se plasman los prejuicios de raíz religiosa sobre la corporeidad humana en general y sobre la condición de la mujer en particular. Prejuicios que se integran en una cosmovisión o visión del mundo que recibimos y aceptamos acríticamente como verdadera.

Pero esta revisión crítica de los prejuicios recibidos no será posible aquí y ahora -y me refiero al estado español en la actualidad- mientras no haya una  separación efectiva entre  Iglesia y Estado de modo que el nacional- catolicismo patriarcal (valga la redundancia) deje de influir en la educación y formación de niños y jóvenes. No olvidemos que en una de las raíces del Patriarcado están las religiones monoteístas, las llamadas religiones “del libro”: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas coinciden en considerar a la mujer como inferior al hombre, al que debe sometimiento. Y al hombre como el único sujeto que detenta y puede detentar la autoridad y el derecho.

No obstante, y  desgraciadamente, el patriarcado y la visión del mundo que este  mantiene e impone, va incluso más allá de las creencias religiosas en las que  claramente se apoya y a las que utiliza para mantenerse. Por eso no será verdaderamente superado mientras los hombres no reconozcan la ilegitimidad de los privilegios de los que han gozado desde hace milenios, y entiendan que dichos privilegios  están ancestralmente basados en  el hecho de tener mayor fuerza física que las mujeres.